Live play nl200z, nl100z (Katrisone, Knoblis14)

Výhody sweat session - vy inspirujete ostatní (ať už při live play nebo analýzách) - musíte v reálném čase obhájit vlastní thought process, čímž se velmi efektivně zlepšujete - dostanete tipy od ostatních