V druhém díle poker cash game kurzu pro začátečníky zdarma se podíváme druhy pokerových strategií a seznámíme vás s různými variantami Texas Hold´em Pokeru. Dále vám představíme základní pokerové pojmy, druhy zahrání a základy poker matematiky. Zapněte video a učte se, jak hrát poker!

Níže jsou uvedeny výpisky z videa.

Druhy strategií pokeru – BSS, MSS, SSS

Jaké jsou druhy strategií v Cash Game Texas Hold’em Pokeru?

 • BSS
  • Big stack strategy, stragie s plným (100bb) stackem
  • Vždy když se dostanete pod 100bb, okamžitě dokupujete do maxima
  • Patří mezi nejběžnější druhy strategie pokeru
 • MSS
  • Midstack strategy, strategie s neúplným stackem
  • Dokupujete jen do výše stacku, kterou si určíte (např. 50bb)
  • Patří mezi méně běžné druhy strategií pokeru
 • SSS
  • Podobné jako u předchozího typu, strategie s velmi malým stackem
  • Dokupujete jen do výše stacku, kterou si určíte (např. 20bb)
  • Patří mezi méně běžné druhy strategií pokeru

Výhody poker strategií SSS/MSS

 • Minimalizujete množství postflop rozhodování
 • U SSS se řeší prakticky všechno preflop
 • Postflop situace jsou nesrovnatelně komplexnější než preflop (které se dají řešit „tabulkově“)
 • Tato poker strategie je celkem vhodná pro začátečníky

Výhody poker strategie BSS

 • Pokud začnete na NL2, všichni u stolu budou nezkušení a můžete si celkem rychle vypracovat edge
 • Čím větší stacky, tím více můžete uplatnit vaši převahu
 • Pokud zkompletujete silnou kombinaci, můžete maximalizovat svoje zisky
 • Já jsem nikdy jinou strategii nehrál a určitě bych všem doporučoval hrát BSS (celý pack bude jen o této strategii)

Rozdíly mezi HU, 6max a FR poker stoly

V čem je rozdíl

 • HU – pouze 2 hráči u stolu (SB/BTN a BB)
 • 6max (short-handed) – 6 hráčů u stolu
 • Full-ring – většinou 9 hráčů u stolu, někdy i 10 či 8

Specifika full-ring poker stolů

 • Většinou logická volba pro začátečníky
 • Lépe se hand-readují soupeři (užší/lépe definované range)
 • Sami hrajeme častěji s užšími rangemi (méně marginálních spotů)
 • Doporučuji začít na FR stolech a přejít na SH
 • Semi-Nevýhoda: málo dostupného materiálu
 • Nevýhoda: Nedostaneme se tak často do HU spotu s rekreačním hráčem

Specifika Short-handed poker stolů

 • Daleko častěji se nám podaří mít pozici na rekreačního hráče, izolovat si jej do HU spotu
 • Pokud budeme mít edge, při širších rangích ji lépe zužitkujeme
 • Dynamičtější než FR stoly
 • Častěji musíme hrát širší range
 • Dostáváme se do marginálních situací častěji
 • Nejvíce materiálu, určitě silně doporučuji přechod hned, jak budete cítit, že tight range na FR stolech dobře zvládáte

Specifika Heads-up poker stolů

 • Hrají se extrémně loose range (openR na SB/BTN ~80%)
 • Velké množství marginálních situací
 • Velká variance/downswingy
 • Nejtěžší pro začátečníky
 • Na druhou stranu velký potenciál (pokud budete mít u stolu rekreačního hráče, budete s ním hrát jen a pouze vy)
 • Určitě nedoporučuji na těchto stolech začínat

Fast vs regular poker stoly – co je lepší?

V čem je rozdíl

 • Zoom poker (/fast forward):
  • Sedíte u každého stolu vždy na jednu handu
  • Po odehrání handy jste náhodně přisazeni k jinému stolu a je vám rozdána další handa
 • Regular stoly
  • Klasické stoly
  • Hrajete na vaší pozici tak dlouho, jak chcete vy (případně tak dlouho, dokud se stůl nerozpadne)

Výhody a nevýhody fast stolů

 • + Časová nenáročnost
 • + Na jednom fast stole odehrajete minimálně 3x tolik hand, co u jednoho regular stolu
 • + Můžete v kteroukoliv dobu odehrát velmi slušný sample
 • + Dosáhnete lepšího rakebacku (platí hlavně pro fast forward)
 • – Nemůžete tableselektovat
 • – Rekreační hráči na ZOOM stolech bývají disciplinovanější
 • – Celkově mnohem nižší dosažitelný WR (větší/delší swingy)

Výhody a nevýhody Regular stolů

 • + Možná tableselekce
 • + Mnohem více velmi špatných rekreačních hráčů
 • + Daleko vyšší dosažitelný WR
 • + Menší/kratší downswingy
 • – Pomaleji nahrajete požadovaný sample
 • – Pravděpodobně nižší očekávaný výnos z rakebacku

Doporučení pro začátečníky

 • Je pravda, že na zoomu máme nižší potenciální WR, ale na druhou stranu zoom je daleko vhodnější, pokud intenzivně studujete poker a snažíte se zlepšit
 • Tedy záleží na osobních preferencích, ale zoom se zdá být dobrou volbou pro začátečníky, kteří se snaží hodně studovat

Základní pojmy – Typy zahrání

Druhy zahrání preflop 1/2

 • (open)Limp = dorovnání v případě, že se k nám profolduje
 • Over-limp = dorovnání v případě, že již před námi limp/y je/jsou
 • Check option = pokud jsme na BB a je/jsou před námi limp/y
 • Open-raise = raise v případě, že je k nám profoldováno
 • Cold-call = call v případě, že je/jsou před námi raise/y
 • 3bet = raisujeme někoho, kdo před námi open-raisnul
 • 4/5/6-bet = re-raisujeme někoho, kdo nás 3betnul
 • cold-4bet = re-raisujeme někoho, kdo 3betnul jiného hráče

Druhy zahrání preflop 2/2

 • Squeeze = 3bet v případě, že je před námi open-raise a minimálně jeden cold-call
 • Flat = například tehdy, kdy callujeme někoho, kdo nás 3betnul (narozdíl od coldcallu, ve kterém call je první akce)
 • Steal = openraise z pozdních pozic (CO+)

Druhy zahrání postflop

 • Check = bez akce, fold = zahození handy
 • Cbet = pokračujeme v agresi z předchozí streety
 • Delayed cbet = jako agresoři  nebetujeme flop, ale až turn
 • Donkbet = v tomto případě betuje preflop caller bez iniciativy
 • Stab = bet po tom, co agresor nevyužil příležitosti k c-betu
 • Float = call na jedné streetě s plánem stabnout na další streetě
 • Raise (nikoliv 3bet!) = navýšení sázky soupeře
 • Re-raise (nebo-li 3bet) = navýšení soupeřova navýšení

Základní pojmy – pot odds, IO, RIO

Pot odds

 • Základní údaje určující profitabilitu dorovnání
 • Určuje, jak často musíte vyhrát na to, aby call byl ziskový
 • Pot odds < EQUITY = ziskový call
 • Pokud callujete 5BB do potu 10BB, vaše pot odds jsou:
  • PO(call): 5/(10+5+5) = 5/20 = 0,25
 • Vůči soupeřové rangi tedy musíte vyhrát alespoň 25% času na to, aby váš call mohl být ziskový
 • Např. pokud má na riveru 10 value hand (nuts) a 5 bluffů, potom vyhráváte 33,33% času (call je ziskový)

Implied odds a Reversed implied odds

Základní pojmy – poker range, EQ, FEQ, EV

Co je poker range

 • Všechny handy, které v ten daný moment můžeme mít
 • Pokud otevírá někdo z UTG, kdo má 15% OR, většinou bude mít zhruba top 15% range (část bude konzistentní, zbytek podle preferencí

Equity a fold equity

 • Určuje, jakou má hráč šanci na výhru (podíl na potu)
 • Můžeme počítat jak pro hand vs hand situace, tak i pro hand vs range, případně range vs range
 • Pokud známe pot odds a umíme odhadnout equity, potom jsme schopni odhadnout profitabilitu našeho zahrání
 • FEQ: Vyjadřuje šanci, se kterou soupeř zahodí na bet/raise

EV (expected value) 1/3

 • Určuje, jak je naše zahrání dlouhodobě ztrátové/ziskové
 • Př.:
  • Soupeř betuje $ 5 do $ 10 potu
  • Pokud někdo betuje v určitém spotu polarizovaně s poměrem 50:50 (50% silné handy, které nezahodí, 50% bluffů, které zahodí vždy), potom pravděpodobně zahazuje na raise 50% času -> naše FEQ je 50%
  • Pokud se rozhodneme raisnout na $15, potom riskujeme $ 15 na výhru $10 + $5 + $15 = 15/(15+5+10) = 15/30 = 50%

EV (expected value) 2/3

 • Případ, kdy nemáme EQ (nenastává skoro nikdy)
 •  Př.:
  • EV(raise):  FEq*(aktuální výše potu)+(1-FEq)*((pot po callu)*eq) – investice
  • EV(raise): 0,5*(5+10+15)+(1-0,5)*(15+15+10)*0)-15
  • EV(raise): 0,5*(30)+(0)-15
  • EV(raise): 15-15
  • EV(raise): 0
  • Pokud nemáme v situaci žádnou equity, naše zahrání je 0ev

EV (expected value) 3/3

 • Případ, kdy máme EQ 10%
 • Př.:
  • EV(raise):  FEq*(aktuální výše potu)+(1-FEq)*((pot po callu)*eq) – investice
  • EV(raise): 0,5*(5+10+15)+(1-0,5)*(15+15+10)*0,1)-15
  • EV(raise): 0,5*(30)+0,5*(40*0,1)-15
  • EV(raise): 15+0,5*4-15
  • EV(raise): 15+2-15
  • EV(raise): +2bb
  • Pokud po callu mám šanci na výhru 10%, tak je naše zahrání ziskové

Tak a další poker lekci máš za sebou! Teď se můžeš přesunout k dalším:

Kurz pro začátečníky: 1. díl (pravidla, kombinace)

Kurz pro začátečníky: 3. díl (poker range, sizingy)

Kurz pro začátečníky: 4. díl (preflop range)

Kurz pro začátečníky: 5. díl (bankroll management, software)

Kurz pro začátečníky: 6. díl (poker strategie v praxi)