V prvním díle poker cash game kurzu pro začátečníky zdarma se podíváme na základy, jako jsou poker pravidla a poker kombinace. Ve videu si také vysvětlíme jaké jsou v pokeru startovní pozice a proč je důležitá poziční výhoda. Dále vás nebudeme zdržovat, abyste si mohli pustit video a mohli objevovat nové cesty jak hrát poker!

Cash game poker – pravidla, kombinace

Pokerové pravidla 1/3

 • Kurz je primárně o cash game poker, kde chipy odráží reálnou hodnotu (poker kombinace jsou ale stejné jako v multi table poker turnajích)
 • Hrajeme poker variantu no-limit Texas Hold’em poker
 • Velikost pokerového stolu – heads-up (2 hráči), short-handed (3-6 hráčů), full-ring (8-9 hráčů)
 • Pozice – UTG, MP, CO, BTN (D), SB, BB
 • Pozice se střídají po směru hodinových ručiček
 • Blind = povinná sázka (odvozeno od výše sázek u stolu)
 • NL2 = SB $ 0,01 , BB $0,02
 • Preflop se rozdají každému hráči 2 karty
 • První se vyjadřuje UTG, postflop SB

Pokerové pravidla 2/3

 • Můžete zvolit raise v jakékoliv výši (minR = 2BB), call (limp), fold
 • Pokud je před vámi raise, tak můžete tvolit 3bet, call, fold
 • Akce pokračuje na tzn. Flop (první 3 společné karty) tehdy, kdy poslední hráč, který má více možností, zvolí call/fold
 • Postflop probíhá další kolo sázek, raise ≠ 3bet jako preflop
 • Poté se rozdá 4. společná karta (Turn) a probíhá 3. kolo sázek
 • Na závěr přijde 5. společná karta (River) a probíhá 4. kolo sázek

Pokerové pravidla 3/3

 • Pokud se R procheckuje, nebo jeden hráč betne/raise a alespoň jeden další jej dorovná, odrývají se karty (nejdříve agresor, soupeř má možnost callnout/mucknout rovnou)
 • Vyhrát můžete, pokud:
  • Donutíte složit karty soupeře/ů v některém herním kole (ať už jste bluffovali či jste měli silnou handu, nemáte povinnost ukázat karty)
  • Dostanete se až na showdown  a držíte lepší kombinaci, než soupeř
 • Výsledná kombinace se skládá z:
  • Alespoň 3 karet na boardu a 0-2 karet
  • Př. Pokud budete mít 22 a na boardu bude 789TJ, potom hraje board

Pokerové výherní kombinace – 1/2

 • Vysoká karta (AK na boardu Q52, 3, 8)
 • Pár (AK na AQ2, AA na KQ2, ale i AK na QQ2 máte pár)
 • Dva páry (AK na AK3, AA na KK2, ale i AK na QQJJ)
 • Trojice (65s na 667 = trips, 66 na 678 = set)
 • Postupka (A7s např může mít straight na 2345, 3456 i TJQK)
 • Barva (Ad2d na 8d9dJd, Kh, 7d, ale i 7d6d na 8d9d2h , Kh, Qd)
 • Full-house (77 na 766 > 76s na 766, 76 na 776 > 66 na 776)
 • Poker (77 na 77x, ale i 76s na 779, 7, 2)
 • Čistá postupka (8d9d na TdJdQd x x)
 • Královská postupka (AsKs na QsJsTs x x)

Pokerové výherní kombinace – 1/2

 • Když 2 hráči mají stejnou kombinaci, rozhoduje kicker
 • AK na KKx > KQ na KKx (Eso je kicker)
 • Pokud mají stejnou kombinaci i kicker, tak si rozdělí pot
 • Handa může být v barvě (AKs), mimo barvu (AKo)
 • Některé handy jsou jen off-suited (páry jako 66)
 • Nuts = nejlepší možná kombinace v dané situace (royal např.)

Neúplné poker kombinace a pravděpodobnost outů

 • Kombinace sama o sobě nevyhrává, ale má outy na vylepšení
 • Straight draw
  • OESD (Open Ended Straight Draw) např. 78s na 65Kr (8 outů)
  • Gut Shot: např. 78s na K54r (4 outy)
 • Flush draw:
  • Nut flush draw: As2s na KsQs4h (9 outů)
  • X-high flush draw: 8high flush draw: 7s8s na KsQs4h (9 outů)
 • Combo draw:
  • Overkarty + FD, SD + FD (až 15 outů)
  • Monster draw: OESD + FD, např. 7s8s na Ks5s6h (15 outů)

Skupiny starovních hand

 • Pocket pair = 22-AA
 • Broadway = všechny nepárové komb., v nichž jsou obě karty >=T
 • (Suited) connectory = 32, 43, 54…T9
 • (Suited) one-gappery = 42, 53, 64….J9
 • (Suited) two-gappery = 52, 63, 74…Q9
 • Suited Ace = A2s+
 • Trash = zbytek (pretty trash = to hratelnejší poker kombinace z této skupiny)

Statistické základy pokeru

 • V Texas Hold’em Poker se hraje deckem o 52 kartách
 • Preflop lze vytvořit 1326 kombinací
 • 78c celkově je párových, 312c suited comb., 936c offsuited comb.
 • Offsuited hand je 3x víc (nepočítaje PPs), než suited (AKs = 4c, AKo = 12c)
 • AA vítězí cca 85% času
 • Odhad pravděpodobnosti výhry na F: počet outů x 4
 • Odhad pravděpodobnosti výhry na T: počet outů x 2

Pozice v pokeru, výhody hraní v pozici

Pozice v pokeru – 1/3

 • UTG (under the gun, early pozice)
  • Pozice přímo vedle hráče na BB po levé straně
  • Na 6max poker stolech je jen jedna pozice UTG (nebo-li MP2 na Full-ringu)
  • Na Full-ringu je UTG1, UTG2, (UTG3)
  • Preflop se vyjadřuje jako první
  • Postflop se vyjadřuje po hráčích na blindech
 • MP (middle position)
  • Na SH pouze pozice napravo od CO (Hijack)
  • Na FR MP1, MP2, MP3
  • Preflop se vyjadřuje po UTG, stejně jako postflop

Pozice v pokeru – 2/3

 • CO (Cutoff)
  • Pozice napravo od BTN
  • SH i FR stejné = vždy jedna pozice
  • Preflop i postflop se vyjadřuje po MP
 • BTN (Button, delaer)
  • Na SH i FR pozici napravo od SB
  • Preflop se vyjadřuje po CO, postflop jako poslední
  • BTN má vždy absolutní pozici (poziční výhoda, viz další slidy)
  • na HU stolech je BTN zároveň SB, jinak platí stejná pravidla (preflop začíná, postflop se vyjadřuje jako druhý)

Pozice v pokeru – 3/3

 • SB (Small Blind)
  • Pozice napravo od BB
  • SH i FR stejné = vždy jedna pozice
  • Preflop se vyjadřuje jako předposlední, postflop jako první
  • Preflop musí vložit do hry malou povinnou sázku (0,5BB)
 • BB (Big blind)
  • Pozice napravo od UTG
  • Preflop se vyjadřuje jako poslední, postflop jako druhý po SB
  • BB má výhodu, že většinou uzavírá akci PF
  • Preflop musí vložit do hry velkou povinnou sázku (1 BB)

Poziční výhoda v pokeru – 1/2

 • Pokud všichni před vámi zahodí (či limpne), měli byste postupovat takto:
  • Čím blíž jste BTNu, tím širší range raisujete
  • Nebo (spíš) čím méně hráčů za vámi, tím širší range raisujete
 • Pokud před vámi někdo raisne, měli byste postupovat takto:
  • Callovat často pokud uzavíráte akci (BB)
  • Čím lepší bude vaše pozice postflop, tím širší range callovat
  • Z tohoto hlediska se jeví SB jako nejméně výhodná pro preflop call vůči raisu (cold call)

Poziční výhoda – 2/2

 • V dlouhodobě budete vydělávat více peněz
 • IP (in position) budete mít vždy možnost dostat peníze do potu, pokud potřebujete
 • IP máte daleko častěji šanci vzít si free kartu
 • IP můžete i lépe pot-controllovat
 • IP získáváte více informací o hráčích a můžete lépe přizpůsobit Vaše zahrání
 • pozice je důležitá celkově pro poker, nejen pro cash game

Iniciativa v pokeru, proč je důležitá

 • Situace A
  • Hráč na BTN otevírá za 2BB, dorovná jej hráč na SB, BB foldne
  • Hráč na BTN má iniciativu (je tzv.preflop agresor)
 • Situace B
  • Hráč na BTN otevírá na 2BB, hráč na SB jej 3betne na 7BB, BTN dorovná
  • Hráč na SB má iniciativu
 • Situace C
  • Hráč na BTN limpne (pouze dorovná 1 BB), SB dorovná a BB checkne
  • Nikdo nemá iniciativu v tomto spotu („pot nikoho“)

Proč je důležité mít iniciativu?

 • Pokud máte iniciativu, nemusí to znamenat, že máte silnou handu
 • Zároveň to ale znamená, že silnou handu vám soupeři vyloučit nemohou
 • Pokud naopak máte silnou handu, pasivní většinou nebudete
 • Proto pokud budete mít iniciativu, většinou budete moct věrohodně vytvářet agresi i postflop a soupeři vám uvěří
 • Iniciativa společně s poziční výhodou jsou základem pro vaše výhry v pokeru
 • Často první indikátor toho, zda je soupeř rekreační či nikoliv
 • Iniciativa je důležitá i pro ostatní poker varianty, nejen pro cash game

Tak a první poker lekci máš za sebou! Teď se můžeš přesunout k dalším:

Poker kurz pro začátečníky – 2. díl (druhy pokeru, základní pojmy)

Poker kurz pro začátečníky – 3. díl (poker range, sizingy)

Kurz pro začátečníky – 4. díl (preflop range)

Kurz pro začátečníky – 5. díl (bankroll management, software)

Kurz pro začátečníky – 6. díl (poker strategie v praxi)