V dalším díle poker cash game kurzu pro začátečníky zdarma se blíže podíváme na pokerové range a základy postflop hry, zejména na CBET (continutation bet) a velikost sizingů.  Učte se díky našim strategickým videím, jak hrát poker!

Polarizovaná vs lineární poker range

Co je polarizovaná poker range?

 • Poker range, která obsahuje pouze nejlepší a nejhorší část range
 • Neobsahuje žádné středně silné handy
 • Používáme hlavně tehdy, pokud víme, že soupeř bude často zahazovat
 • Budeme používat spíše vyšší sizing (od silných ruk chceme dostat max value,s bluffy generovat vyšší Feq)
 • Nevýhoda: špatně se pamatuje oproti lineárním rangím
 • Používám spíše BVB (blind vs blind)

Co je lineární poker range?

 • Poker range, která obsahuje pouze top X% nejlepších hand
 • Používáme hlavně tehdy, pokud víme, že soupeř bude často callovat
 • Budeme používat spíše nižší sizing (soupeřovi tak rozšíříme jeho range, díky čemuž budeme mít lepší EQ postflop)
 • Lineární 3bet range: většinou oslabuje naši calling range PF, kde ztrácíme na EV, tu však kompenzujeme ve velkých potech
 • Používáme z pozic, kde nemáme cold call (MP-SB)

Co je hybridní poker range

 • Obsahuje tak top+bottom, tak i střed range
 • Většinou tehdy, kdy polarizovaná poker range sice dává smysl, ale má příliš špatnou hratelnost postflop
 • Dobrý board coverage i EQ postflop
 • Složitější na vytvoření a zapamatování (obzvlášť pokud mixujeme některékombinace etc.)
 • Používáme na BB vs EP-BTN

Poker strategie – proč betujeme?

Info bet (špatný důvod)

 • „Betnul jsem, protože jsem chtěl vědět, na čem stojím“
 • Částečně logické a skutečně nějaké info získat můžeme
 • Jako primární důvod je to ale velmi špatná logika
 • Může se stát, že budeme investovat peníze do potu v nevhodných situacích
 • Taková informace může být potom velmi nákladná/nevýhodná
 • = Nedoporučuji zařazovat do rozhodovacího procesu, když už tak někam na poslední příčky

Bet pro value

 • Nejdůležitější druh sázky (obzvlášť na microstakes se učíme především, jak valuebetovat)
 • Máte silnou handu a chcete, aby soupeř dorovnal s rangí, vůči které máte >50% (IP)
 • Pokud víte, že range, se kterou soupeř dorovná, vás dominuje, potom betovat stále můžete, ale už to bude z jiných důvodů

Bet pro protekci (/ equity denial / odmítnutí equity share-u)

 • Vedle value-betu další velmi důležitý typ sázky
 • Máte handu, která je zranitelná a nechcete, aby soupeř zdarma hitnul na další streetě
 • Můj rule of thumb: zvažuji s handami, vůči kterým majorita range souepře má vůči mě alespoň 2 overkarty (>10% EQ)
 • Betujete, i když víte, že vás range pravděpodobně vůči rangi, se kterou soupeř pokračuje,  dominuje (v podstatě semi-bluff)

Bet jako bluff

 • Spolu s betem pro value další nejdůležitější typ sázky
 • Vaše handa vůči rangi soupeře nemůže vyhrát, případně je to jen málo pravděpodobné
 • Proto s takovými handami můžete zvážit bluff
 • Betujete proto, abyste vyfoldovali soupeře a vyhráli pot bez showdownu
 • Může být buď čistý bluff (nemáte skoro žádné outy na vylepšení)
 • Případně semi-bluff (máte spoustu outů na vylepšení)

Další typy betů

 • Blocking bet (blockbet,..)
  • Betujete OOP s nižším sizingem proto, abyste předešli možnosti vysokého sizingu ze strany soupeře
 • Bet pro free showdown
  • Bet IP na T s plánem check behind na riveru, podobný předchozímu typu
 • Bet pro induce
  • Nízký bet proti agresivnímu hráči pro podpoření bluffů
 • Bet pro thin value
  • Betujete tehdy, pokud víte, že od vyššího sizingu nedostanete cally od dost široké range

Poker strategie – Optimalizace sizingů

Optimalizace sizingů preflop – open raise

 • Nejrůznější přístupy
  • „Klasický model“: UTG, MP 3BB, CO 2,5BB, BTN 2-2,5BB, SB 3BB
  • „Snowieho model“: UTG-BTN 2,25BB, SB 3BB (nebo limp)
  • „Moderní model“: UTG-CO 2,25BB, BTN 2,5-3BB, SB 3BB
 • Ze začátku spíše doporučuji „klasický model“ (nebo spíš 3-3.5bb ze všech pozic)
  • Celkově spíše vyšší sizingy (rake effect, tight range)

3bet, 4bet, 5bet

 • Xbetujeme tolik abychom soupeři neumožnili callovat profitabilně „na odds“ spekulativní handy
 • Nechceme Xbetovat příliš (zhoršujeme si risk/rew na bluffy)
 • Jako optimální se jeví tento model:
  • 3bet:
   • IP cca 7BB vs 2BB, 8BB vs 2,5BB, 9BB vs 3BB
   • OOP (SB) cca 9BB vs 2BB, 11BB vs 2,5BB, 13BB vs 3BB
   • OOP(BB) cca 10BB vs 2BB, 12.5BB vs 2,5BB, 14BB vs 3BB
  • 4bet:
   • IP cca 2,25x-2,5x (např. 22BB vs 9BB)
   • OOP cca 2,5-2,75x (např. 24BB vs 9BB)
  • 5bet: většinou bude přímo all-in (nemáme prostor 5b/f-out moc často)

Postflop poker – cbet sizingy

 • Na nižších limitech si můžeme dovolit přístup, že budeme betovat přesně tolik, kolik je nejvýhodnější pro naši handu
 • Na vyšších limitech bychom měli betovat tolik, aby to bylo co nejvýhodnější pro majoritu naší range
 • Většinou budeme volit na F tyto sizingy: 1/3p, 1/2p, 2/3p
 • Čím víc wet board (př. 789s), silněji budeme chtít betovat, čím víc dry board (př. K72r), tím nižší sizing budeme volit
 • Ve velkých potech, betujeme tolik, abychom docílili správného rozložení sizingu na všech streets (4bp: 1/2p nebo 1/4p)

Postflop poker – raise, XR sizingy

 • Raisujeme tolik, aby soupeř neměl dobré odds na call
 • Většinou se budeme pohybovat okolo 3x, nicméně pokud čelíme nízkému sizingu jako 1/3p v single raised potu, většinou budeme chtít zvýšit sizing na 4x, nebo i 5x
 • Na T/R proti vyšším sizingům naopak může stačit i méně než 3x
 • Občas můžeme experimentovat s minR proti někomu, kdo příliš často bluffuje s handami, které nemají dostatečnou EQ

Netradiční druhy poker sázek

 • Overbet
  • Pokročilejší druh sázky
  • Většinou bude dávat smysl tam, kde soupeř je capped, kdežto my nejsme (např. my můžeme mít 16c straight v situaci, kde soupeř nemá žádnou)
  • Je zapotřebí už mít určité zkušenosti v hand-readingu
 • Underbet
  • Může být zajímavý v situaci, kdy víme, že soupeř má buď často air, se kterým nedorovná nic, nebo naopak celkem silné bluffcatchery, se kterými nefoldne takřka na nic (<1/3p) = pozor proti agresivním oponentům

Tak a další poker lekci máš za sebou! Teď se můžeš přesunout k dalším.

Další díly poker kurzu free