Ve čtvrtém díle poker cash game kurzu pro začátečníky zdarma se podíváme dopodrobna na jeden ze zákládních stavebních kamenů pokerovés strategie – preflop range.  Studuj poker s Powerpoker.cz.

Pozice v pokeru, jak sestavit preflop range

Poker preflop range – UTG/EP

 • Nikdo se ještě před námi nevyjádřil
 • Vysoká pravděpodobnost toho, že budeme hrát postflop mimo pozici
 • Vysoká pravděpodobnost, že nerealizujeme EQ
 • Měli bychom přistupovat k UTG velmi tight
 • Preflop poker range:
  • Openraise okolo 13-21% na SH podle zkušeností / rake podmínek / sizingu
  • Na FR stolech dokonce 7-13% podle zkušeností / rake podmínek / sizingu

Poker preflop range – MP

 • Stále můžeme být často mimo pozici postflop
 • Stále je vysoká šance, že naši EQ nerealizujeme
 • Preflop poker range:
  • Openraise navrhuji 15-23% podle zkušeností / rake podmínek / sizingu
  • Pokud před námi již někdo vstoupil do potu openraisem, coldcallovat bychom měli velmi tight – doporučuji 0%
  • 3betovat bychom měli taktéž spíš tight: doporučuji cca 7%

Poker preflop range – CO

 • První „stealing“ pozice
 • Už o dost častěji budeme hrát v pozici
 • Častěji se nám povede posbírat blindy
 • Preflop poker range
  • Doporučuji otevírat 24-35% podle zkušeností / rake podmínek / sizingu
  • CC proti raisu doporučuji 0%
  • 3bet navrhuji 9%

Poker preflop range – BTN

 • Vždy máme poziční výhodu postflop
 • Pokud budeme volit velmi nízké sizingy PF, blindy size neposbíráme tak často, ale dáváme si dobrou cenu na steal a můžeme uplatnit naši poziční výhodu
 • Preflop range
  • Začátečníkům doporučuji otevírat spíš s vyšším sizingem 2,5-3bb se silnou rangí (35-50%), exploitativně lze i víc na lehkých stolech
  • 3bet vs UTG/MP navrhuji okolo 10% 3bet, proti CO 14%
  • CC opět spíš nemít zatím

Poker preflop range – SB

 • Pokud se k nám profolduje, navrhuji otevírat hodně loose
 • Range stejná jako z BTN
 • Jsme vždy OOP postflop
 • Měli bychom callovat buď velmi tight, nebo i vůbec
 • Moderní je mít calling range 0%, což je ideální pro agresivnější limity
 • 3bet vs UTG/MP 7-8%, vs CO 10%, vs BTN 15%

Poker preflop range – BB

 • Preflop často uzavíráme akci
 • Proti openraisům máme dobré odds
 • Z těchto dvou důvodů bychom na BB měli callovat hodně loose
 • Preflop range:
  • Vs UTG/MP doporučuji 15-30%, vs CO 20-40%, vs BTN 40-80%
  • 3bet navrhuji 4-6% vs UTG, 6-8% vs MP, 8-10% vs CO, 13-16% vs BTN/SB

Konkrétní preflop poker range

Open position

 • (3x ze všech) – použitelný ze snowieho (poker software), ale je nastavený po nízký sizing (my budeme hrát tighter)
  • UTG: 66+, A2s+, K9s+, QTs+, JTs, AJo+, KQo (13%)
  • MP: 44+, A2s+, K8s+, Q9s+, J9s+, T9s, ATo+, KJo+, QJo (18%)
  • CO: 22+, A2s+, K7s+, Q8s+, J8s+, T8s+, 98s, A9o+, KTo+, QTo+, JTo (24%)
  • BTN: 22+, A2s+, K2s+, Q6s+, J7s+, T7s+, 97s+, 86s+, 76s, 65s, 54s, A4o+, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o (37%)
  • SB: 22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J5s+, T6s+, 96s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, A4o+, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o (40%)

Facing a raise

 • mp-btn pot-size / 3.5x, sb 4x, bb 4.5x
 • snowie použitelný, ale my jsme si range upravili pro lepší sizingy
  • MP vs UTG 99+, ATs+, A5s-A4s, KQs+, QJs, AKo (6%)
  • CO vs UTG-MP 88+, ATs+, A5s-A3s, KJs+, QJs, AQo+ (8%)
  • BTN vs UTG-MP 77+, ATs+, A5s-A2s, KJs+, QJs, JTs, AQo+ (9%)
  • BTN vs CO 77+, ATs+, A5s-A2s, KTs+, QTs+, JTs, AJo+, KQo (11%)
  • SB vs UTG-MP 99+, ATs+, A5s-A4s, KJs+, QJs, AQo+ (7%)
  • SB vs CO 77+, ATs+, A5s-A3s, KTs+, QTs+, JTs, AQo+ (9%)
  • SB vs BTN 66+, A8s+, A5s-A3s, K9s+, QTs+, JTs, AJo+, KQo (13%)
  • BB vs UTG-MP TT+, AJs+, A5s-A4s, KQs, 7h6h, 7s6s, 6h5h, 6s5s, AKo (5%)
  • BB vs CO 99+, ATs+, A5s-A3s, KJs+, QJs, JhTh, JsTs, Th9h, Ts9s, 9h8h, 9s8s, 8h7h, 8s7s, 7h6h, 7s6s, 6h5h, 6s5s, 5h4h, 5s4s, AQo+ (9%)
  • BB vs BTN 88+, ATs+, A5s-A3s, KTs+, QTs+, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s, AJo+, KQo (13%)
  • BB vs SB AA,KK,QQ,JJ,TT,99,88,AK,AQ,AJ,ATs,A5s,A4s,A3,A2o,KQ,KJs,KTs,K6o,K5o,QJs,QTs,Q8o,JTs,J8o,T9s,T7o,T2s,98s,87s,76s,65s,54s (19%)
 • CC z BB Snowie použitelný (z ostatních pozic CC nemáme)

Facing a 3bet after my raise

 • call teoreticky použitelný (spíš ale foldovat hraniční handy)
 • 4bet (jen 4b/c, nemáme zatím 4b/f, tedy bluffy):
  • UTG-MP: KK+/AKs
  • CO: QQ+/AKs
  • BTN: QQ+/AK
  • SB: JJ+/AK

Facing a 4bet after my 3bet

 • all-in premiums, fold zbytek (lidi mají moc value-heavy 4bet)

Squeeze from blinds

 • snowieho použít tak, že budete squeezovat jen zelený top, budete callovat podle něj a nesqueezovat light (=bluffy)

Další díly poker kurzu free