Vymezení základních pojmů

PowerPoker.cz (dále jen PowerPoker) je vzdělávací pokerový portál. A je ve výhradním vlastnictvím Tomáše Hostinského (IČO: 05829551) (dale jen “provozovatel”).

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny členy PowerPoker klubu a všechny uživatele, kteří mají přístup k obsahu webových stránek www.powerpoker.cz.

PowerPoker není pokerová ani jiná herna a na stránkách nejsou provozovány žádné hazardní hry. PowerPoker neručí za následky využití informací uvedených na stránkách powerpoker.cz ani za jejich spolehlivost, správnost a včasnost.

Provozovatel není v žádné formě zodpovědný za případné způsobené škody vzniklé v souvislosti s užitím služeb a obsahu těchto webových stránek. PowerPoker nenese odpovědnost za obsah, správnost nebo dostupnost informací nalezených na webových stránkách, na které odkazuje PowerPoker.cz – https://www.powerpoker.cz a nezaručuje vaší spokojenost s produkty či službami, které získáte od třetích stran.

Obsah na PowerPoker

Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů PowerPoker.cz – https://www.powerpoker.cz bez svolení provozovatele je výslovně zakázáno. Pokud k šíření dojde a video je dohledáno díky vodoznaku ve videiích, je účet s videem spojený zrušen bez nároku na náhradu ceny členství.

Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah, rozsah, název, dobu trvání či cenu členství na PowerPoker. Takovou změnu oznámí minimálně měsíc dopředu.  Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení jednotlivých úrovní členství. V případě zrušení placených členství bude členům jednotlivých úrovní členství vyplacen rozdíl v čerpaném plnění a nevyčerpaném plnění. Oznámení o zrušení úrovně členství bude učiněno minimálně měsíc před zrušením. Provozovatel si vyhrazuje právo na přesun obsahu (videa, články, tabulky a jiné) mezi členstvími. V případě, že bude provozovatel přesouvat obsah z nižší úrovně do vyšší, oznámí takovou skutečnost 14 dní dopředu.

Trial verze

Je zakázáno vícekrát zkoušet trial verzi placeného členství pod různými e-mailovými adresami. Členství registrované na neexistující e-maily budou okamžitě deaktivovány.

Pravidla používání profilu

Je zakázáno jakékoliv sdílení přihlašovacích údajů s ostatními členy. V případě, že bude zaznamenáno přihlašování z více IP adres, bude člen v prvním kroku upozorněn a bude vyžadováno vysvětlení této nesrovnalosti. V případě přetrvávající podezřelé aktivity na tomto profilu má poskytovatel právo zablokovat účet bez návratu členského poplatku.

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje chránit všechny osobní údaje Uživatele ve smyslu zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25.5.2018 Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 2016/679 (dále jen „Zákony a nařízení o ochraně osobních údajů“) a související právní předpisy, a právní předpisy zapracovávající předpisy EU apod. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek užívání, o čemž Uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději 30 dnů před jejich změnou. Jestliže se Uživatel ve lhůtě 30 dnů od upozornění na změnu podmínek nevyjádří, že s touto změnou nesouhlasí, má se za to, že s provedenou změnou podmínek vyjadřuje souhlas. V případě nesouhlasu Uživatele se změněným zněním podmínek užívání dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení uživatelského účtu.

Používání cookies

Návštěvníci stránek a členové klub PowerPoke souhlasí s využíváním souborů cookies, které jsou ukládány do prohlížeče. Více o cookies je zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Garance vrácení peněz

Dostali jste něco jiného, než jsme inzerovali? Napište nám do 14-ti dnů od nákupu členství a vrátíme Vám peníze ve 100% výši.

Reklamace přijímáme v těchto případech

 • Pokud jste nás o závadě včas informovali na e-mailové adrese Katrisone@powerpoker.cz a my jsme tak měli možnost tuto nesrovnalost nějakým způsobem vyřešit.
 • Pokud jste v rámci služby nedostali něco, co jsme inzerovali a na co jste tedy měli nárok.

Reklamaci nepřijímáme v těchto případech

 • Pokud jste si nákup rozmyslel/a.
 • Pokud jste si zakoupil/a zboží či službu omylem
 • Pokud je důvodem pouze to, že se Vám zboží či služba nelíbí.

Upozornění: Pokud uznáme chybu a vrátíme Vám peníze, členství tímto dnem zaniká.

Pravidla pro fórum a Discord

Bavíme se mezi sebou slušně

I když v pokeru bude vždy spousta neshod v zahráních a různých strategiích, můžeme mezi sebou diskutovat na úrovni. Tzn. žádné osobní výpady a nadávky, toto do jakékoliv diskuze skutečně nepatří.

Nabízení/zprostředkovávání konkurenčních produktů a služeb

Je naprosto nepřípustné, aby Discord/fórum někdo využíval ke svým soukromým podnikatelským činnostem (kontaktování členů za účelem nabídky služeb, zprostředkování hry na hernách bez licence v ČR apod).

Relevantní komentáře

Pokud je nějaké vlákno určené pro představení / uvítání, nevkládejte, prosím, do něj cokoliv mimo tato témata. Snažím se, v rámci možností, udržovat web i Discord přehledný a pokud máte něco, co je “mimo mísu”, můžete to umístit do off-topicu. Tam můžete vkládat absolutně cokoliv.

V případě nedodržování pravidel vás nejprve upozorním, při opakovaném by musel přijít ban – nejprve na 30 dní, poté doživotní!

Preflop Mage

Pokud chcete Preflop Mage používat při spuštěném herním klientu, tak si ověřte, že tím neporušujete pravidla vaší herny! V případě porušení pravidel neneseme odpovědnost za případné škody.

POWERPOKER FREEROLL NA SYNOTTIP POKER

Pravidla spotřebitelské soutěže „POWERPOKER“

 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem akce „POWERPOKER FREEROLL (dále jen „Soutěž“) je PowerPoker.cz (dále jen „organizátor“).

 1. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena od 11.6.2021 do 12.6.2021 (dále jen „období konání soutěže“).

 1. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Online – https://poker.synottip.cz/.

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let registrovaná na Synottip Poker.

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž je realizována formou pokerového turnaje bez startovného (tzn. „freeroll“). Ceny pro výherce budou dotovány ze strany organizátora formou členství na webu PowerPoker a triček PowerPoker. Konkrétní podoba je následující:

– pro absolutního vítěze:  měsíční členství Smallstakes Shark a následný rozbor klíčových situací v turnaji odehrané výhercem

– pro dalších 8 míst měsíční členství Smallstakes Shark

– pro dalších 8 míst tričko PowerPoker

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu této soutěže (dále jen údaje) do databáze organizátora. Účastníci soutěže souhlasí, že obrazový či zvukový záznam může provozovatel použít pro své marketingové aktivity v provozovnách organizátora, případně také v mediích. Podmínky zpracování osobních údajů účastníka v soutěži se řídí příslušným ustanovením Zásad zpracování osobních údajů organizátora.

 1. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Organizátor bude dohlížet na regulérní průběh Soutěže.

 1. PRAVIDLA

Tato oficiální pravidla Soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže volně dostupná na webových stránkách organizátora.

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách organizátora.

V případě dotazů účastníků Soutěže organizátor poskytne podrobné informace a podklady k průběhu soutěže na vyžádání na e­mailové adrese: katrisone@powerpoker.cz

Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé Soutěže a fair play. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. Nároku na účasti v Soutěži se nelze domáhat soudní cestou. V ostatním se vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení reklamace, má v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany spotřebitele (zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění) rovněž právo na mimosoudní řešení sporu, jež se zahajuje na návrh Soutěžícího podaného u subjektu věcně příslušného pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti Smlouvy o poskytování služeb, jímž je Česká obchodní inspekce, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, kontakty a bližší informace lze dohledat na těchto internetových stránkách: www.coi.cz

V Brně, dne 20. 5. 2021