Motivace

Mindset coach PowerPoker komunity Marián se zabývá motivací a okolnostmi, které nám naší motivaci mohou snižovat. Zároveň také dojde i na zodpovězení otázek členů.