Přinášíme další ochutnávku poker strategického videa! Tentokrát se Katrisone podívá na handy členů Powerpoker. Jedná se o handy z microstakes online pokeru. Pokud s pokerem začínáte, určitě se dozvíte něco nového!

Video je přístupné všem členům powepoker s předplatným „microstakes newbie“ – členství v programu  je bezplatné a registrovat se lze zde

Link na video – Microstakes handy a diskuze o mindsetu

První část videa – Microstakes Cash Game coaching. Katrisone probírá handy členů powerpoker z poker cash game NL2 až NL5. Dozvíte se užitečné tipy na strategie pro nižší stakes.

Druhá část videa – Tomáš odpoví na dotaz člena z discordu na téma winrate na jednotlivých pozicích a představí svůj pohled na to, co je alfou a omegou při zlepšovaní v pokeru.

Třetí část videa – tipy na lepší mindset.

Velice užitečné video, které by měl vidět každý poker začátečník.

Odkazy na materiály zmíněné ve videu:

Rozcestník pro smallstakes hráče – https://powerpoker.cz/kategorie/videa/smallstakes-shark-videa/zaklady-zacni-timto/

Gameplan v kostce – https://powerpoker.cz/gameplan-2020-v-kostce/

Témata ve videu

 • Calling range
 • Lineární range
 • Pot oods
 • Re-izolace
 • Sizing schema
 • Hand reading
 • Balancování sizingu
 • Block bet
 • Poker variance calculator
 • Monker solver
 • Hra na blindech
 • Poker mindset

Další poker strategické témata ve videu

Dozvíte se:

 • Proč není špatně OOP 4bet foldovat handu AK.
 • Dozvíte se důvod, proč je lepší na A high boardech volit nižší sizing.
 • Proč je v handě dobré držet inciativu.
 • Jak zlepšovat konsistentně svojí hru za pomoci gameplane a diskuse s ostatními hráči
 • Proč je dobré pracovat na mindsetu a jak ho můžete začít zlepšovat
 • Jakým způsobem začít zlepšovat hru na blindech

Populační tendence rekreačních hráčů

Hned na začátku videa zmíní zajímavou populační poker tendenci: Rekreační hráči jsou občas schopní dorovnat se stejnou handou 50bb preflop a již nedorovnat o něco vyšší ALL-IN. Mohou se domnívat, že jsou si preflop handy rovny a je potřeba se podívat na flop, aby mohli dělat další rozhodnutí.

Strategické dotazy – jaké by měly být winrate z jednotlivých pozic v cash game

Odpoví na dotaz člena ohledně toho, jaké by měly být winrate na jednotlivých pozicích.

Zmíní jaké faktory mají vliv na celkovou winrate: mimo jiné, rake na daných stakes ( čím menší stakes, tím je větší poměr rake), winrate na jednotlivých pozicích.

Podíváme se na varianci v cash game. Tomáš za pomoci poker variance kalkulátoru ukáže, jakým způsobem si lze ověřit, zda jsou naše dosavadní výsledky bb/100 hand v normě.

Koukni na další videa přístupné členům Microstakes Newbie (bezplatné členství)

Mindset video – Prehra ako príležitosť

Handy a dotazy – Handy a dotazy z Discordu (srpen)