• Zejména pro Cash Game hráče do NL25.
  • Kladen větší důraz na tvorbu základních PF rangí, analyzování hand více povrchně.
  • Kromě hráčů Cash Game vhodné i pro turnajové hráče, kteří se chtějí zlepšit ve hře deep, která je typická pro počáteční fázi turnajů.

Jelikož ve svých materiálech počítám se znalostí základních pojmů a konceptů, doporučuji nejprve zakoupit Pack pro začátečníky. Získáte tak veškeré znalosti potřebné k porozumění materiálům, které každý týden pravidelně vycházejí.

  • Pro hráče, kteří hrají regulérně alespoň NL25 a plánují shotovat vyšší limity.
  • Většina materiálů se zabývá situacemi více do hloubky, větší důraz na robustní analýzy a GTO.
  • Vhodné nejen pro Cash Game hráče, ale i turnajové hráče, kteří se chtějí zlepšit ve hře deep, která je typická pro počáteční fázi turnajů.
  • Hráči vyšších limitů mohou ocenit slevy na individuální služby (1-on-1 coaching, leakfindery) – doporučuji od ~NL50-NL100.

Je možné, že zrovna hrajete NL10 a chtěli byste ušetřit zakoupením dlouhodobého členství Smallstakes Shark. Během roku může nastat situace, že se rychle dostanete na vyšší limity a chtěli byste znalosti rozšířit o vyšší členství. V tomto případě samozřejmě je přechod možný. Stačí ve vašem profilu upgradovat členství a cena vám bude automaticky ponížena částkou odpovídající nevyčerpanému členství.