Jak hrát 3bet z blindů v poker turnajích

Správnou hrou na blindech můžeš v poker turnajích zásadně ovlivnit winrate. Pojď s poker coachem "Jobekrem" zlepšit re-raise (3bet) na blindech. Zapni video a zlepšuj svou hru s PowerPoker!