Flow v pokeru

Flow je duševní stav , při kterém je osoba ponořena do určité činnosti tak, že nic jiného se jí nezdá důležité, okamžik, kdy se její tělo nebo mysl vzepne k hranicím jejích možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného. Chceš se o stavu flow dozvědět více? Sleduj!