Robustní analýzy 3bet potů

Poker coach "Katrisone" provádí robustní analýzu dvou zajímavých 3bet potů. V prvním analyzuje zahrání AsTs na 2d7s3d, kdy hero zahraje call do check/raisu protihráče. V druhém se podíváme na bluff catch s Ahigh.