Crushuj 3bet poty jako agresor v pozici

Katrisone analyzuje hand history ze stakes NL100 a NL200. [...]