Ako objaviť nedostatky v mentálnej hre
Mentálna hra
naše vnímanie a prežívanie vykonávanej činnosti
naše súčasné rozpoloženie
naše doterajšie poznanie v danej oblasti na rôznych úrovniach
presvedčenia a očakávania . . .

Tento obsah je určen pouze pro členy PowerPoker.